Help

De Kennisbank is een collectie van antwoorden op vaak gestelde vragen
Nieuwe vaste tarieven voor nieuwe en bestaande klanten.

 

  • .NL    € 3.75 (nieuw en verlengen)    per jaar 
  • .BE    € 5.75 (nieuw en verlengen)    per jaar
  • .EU    € 5.75 (nieuw en verlengen)    per jaar
  • .COM    € 8.75 (nieuw en verlengen)    per jaar

 

Onze volledige prijslijst kun u hier lezen


 Upload limiet aanpassen php.ini

Oplossing

U kunt uw limiet (en) zelf instellen via DirectAdmin. Hieronder geven wij aan hoe u dit kunt instellen.

Deze instelling heeft betrekking tot alle onderstaande php.ini settings.

"allow_url_fopen, display_errors, error_reporting, file_uploads, include_path, log_errors, mail.force_extra_parameters, max_execution_time, max_input_time, memory_limit, open_basedir, post_max_size, session.save_path, short_open_tag, upload_max_filesize"

U gaat eerst naar DirectAdmin (uw controlepaneel "www.uwdomeinnaam.nl:2222") Deze gegevens heeft u van ons ontvangen (gegevens van uw webhostingspakket) bij het aanmaken van uw hostingpakket. U kunt ook via www.wned.nl/klanten inloggen in DirectAdmin. Bij uw hostingpakket ziet u hiervoor een knop.

Zodra u bent ingelogd gaat u naar Select PHP Version onder "Advanced Features" (Geavanceerd)

 

Vervolgens ziet u rechts bovenaan de knop "Show PHP Settings" Daar drukt u nu op

 

 

Nu zoekt u naar uw gewenste php setting en klikt naast de setting op de waarde.
(memory_limit is hier enkel als voorbeeld aangegeven. U neemt uw gewenste setting)
Selecteer uw waarde en druk op Save. Wacht 1 minuut en uw gewenste waarde is ingesteld. 

 

 


Uw ervaring met Wned is belangrijk voor ons.


Ervaringen over Wned staan op ISPGids.nl. Uiteraard mag u ook een ervaring plaatsen over Wned. Hiermee helpt u ons en klanten met eerlijke ervaringen over Wned.

ISPGids.nl Logo