Help

De Kennisbank is een collectie van antwoorden op vaak gestelde vragen
Nieuwe vaste tarieven voor nieuwe en bestaande klanten.
  • .NL    € 3.75 (nieuw en verlengen)    per jaar 
  • .BE    € 5.75 (nieuw en verlengen)    per jaar
  • .EU    € 5.75 (nieuw en verlengen)    per jaar
  • .COM    € 8.75 (nieuw en verlengen)    per jaar

Onze volledige prijslijst kun u hier lezen

WhatsApp contact met Wned


 Ik wil een .NL domeinnaam verhuizen maar de huidige registrar verstrekt de token niet

Oplossing

Een .NL registrar is verplicht de token voor een .NL domeinnaam te verstrekken indien een houder hierom vraagt. Er zijn geen uitzonderingen om de token niet te verstrekken.

Indien een .NL registrar weigert de token te vestrekken of niet reageert op het verzoek kunt u via Wned een zogenoemde "escalatie procedure" starten. U kunt hiervoor de volgende documenten aan de helpdesk verzenden:

  • Een uittreksel van de KvK van de houder (indien de houder een bedrijf is).
  • Een kopie van een legitimatiebewijs van de houder.
  • Een schriftelijk verzoek (brief met handtekening) waarin de houder aangeeft de domeinnaam naar u te willen verhuizen. 

Na ontvangst van deze documenten vraagt Wned de escalatie bij SIDN. SIDN zal de huidige registrar vervolgens sommeren de token binnen vijf dagen te verstrekken. Indien de huidige registrar de token niet binnen deze termijn verstrekt zal SIDN de token zelf verstrekken.